Skirk 2 proc.

 

VšĮ "Lietuva be šešėlio" gali gyvuoti tik rėmėjų dėka. Prašome Jūsų skirti savo pajamų mokesčio 2 procentus arba paremti SMS žinute  - tai taip lengva! 

Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą  FR0512 forma pateikiama čia.Jūs turite teisę pateikti šį prašymą iki gegužės 1 dienos, o tikslinti — iki rugpjūčio 20 dienos. Prašyme skirti mokesčio dalį galima nurodyti nuo 1 iki 5 metų paramos skyrimo laikotarpį.
 

Kaip pildyti?

E1 langelis - Gavėjo tipas: 1 - politinė partija, 2 - vienetas, turintis teisę gauti paramą. Pažymite "2".
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) - 302940540
E3 Mokesčio dalies paskirtis - rašote "Lietuva be šešėlio".
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) - nurodote pageidaujamą skiriamos paramos procentą, pavyzdžiui, "2,00".
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - nurodote metus, pavyzdžiui, "2019".

 

Paremti SMS žinute galite čiahttps://www.iv.lt/remti.php?beseselio  

Nuoširdžiai dėkojame!